Δωρεάν Πανελλαδικό επίκαιρο «webinar» για τις εξελίξεις στα Ηλεκτρονικά Βιβλία: Διοργάνωση Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών & Accounting Software

Τα στοιχεία σας

Δωρεάν Πανελλαδικό επίκαιρο «webinar» για τις εξελίξεις στα Ηλεκτρονικά Βιβλία
12-10-2022 17:00
Απόδειξη
Αποδοχή χρήσης προσωπικών δεδομένων βάση των όρων χρήσης της Accounting Software. Περιλαμβανομένων ενημερώσεων για σχετικά σεμινάρια και εμπορικές - λογιστικές εφαρμογές.